Board Member

Shri Rural Development Council

Warm Regards

Kanubhai Vaghela

Chairman

Minaben Kanubhai Vaghela

Secretary

Kaushik Bhimprasad Upadhyay

Treasurer

Minaben Pandit Menejig

Trustee

Soniya Bajaj Dayarektar

Member

Rushiraj Bajaj Dayarektar

Member